Cirklen

”Ånd, sind og krop i harmoni”Logo - cirklen

Cirklen handler om balance og samarbejde med åndernes mystiske verden. I mener, at der er styrke, viden og lykke at finde, hvis vi kan lære mere om ånderne. Derfor skal vi søge at kommunikere med dem og samarbejde så tæt som muligt. Faktisk forsøger mange af Cirklens medlemmer at invitere en ånd ind i deres krop, så I kan leve i styrket symbiose med den. Nogle mener endda, at Cirklen søger helt at smelte verdenerne sammen.

Cirklen mener, at en borger skal søge at blive fuldendt. Det betyder en sund krop, der kan udføre sit rette formål, og et sundt sind, der både kan modstå udfordringer og er åbent for nyt. Kroppen og sindet er et tempel, som skal passes og plejes, så det kan klare fremtidens problemer. På den måde er man ikke blot stærk – man har fundet lykken.

Når et medlem ikke arbejder på sig selv, opildner Cirklen jer til at finde et område med en god ånd og forsøge at gøre det bedre. Åndernes verden påvirkes af vores, så Cirklens medlemmer planter træer, bygger reder eller holder dyreflokke. Cirklen holder ritualer, hvor medlemmerne ofrer til åndeverdenen for at styrke den. Cirklens magikere bruger åndernes kræfter, og ofrene er deres betaling for at holde sig i balance.

Cirklens medlemmer opildnes også til at deltage i at forme samfundet, så de andre organisationer ikke ødelægger området – og dermed ånderne. Uden gode ånder svækkes vores verden også, og vi mister et stykke af den fremtid og styrke, vi kan opnå med den rette vej.

Cirklens medlemmer er drømmere og mystikere. I lever på samfundets kant, hvor I kan være i balance mellem jeres krop og et område, der passer til den type af ånd, I søger samarbejde med. Cirklens medlemmer lever tit i kollektiver, hvor I skiftes til at stå for de daglige gøremål, mens de andre søger eller arbejder med deres ånd. Kollektiverne kæmper gerne hårdt for at forsvare et medlems stykke natur, hvor der lever gode ånder.

Cirklen som organisation er løsere end de andre. I har ikke hårde hierarkier, for man lytter til alle medlemmer. Den er ret ny og er begyndt at interessere sig for yderområderne, fordi forbindelserne til åndeverdenen er kraftigere.

Holdninger til andre:

Kolonisterne skaber en dejlig orden og en grobund for et godt samfund. De glemmer dog tit, at samfundet skal bestå af andet end bygninger og regler.

Enklaven respekterer ånderne, og de søger deres hemmeligheder. Det er bare synd, de så sjældent deler deres viden med os.

Handelsimperiet er godt nok røvere, men endnu værre har de glemt halvdelen af selve livet. Deres liv bygger udelukkende på jordisk gods, så de finder aldrig den tilfredsstillelse, de søger.

Instituttet er ved at endevende verden. Mange af deres opfindelser er ødelæggende for naturen og ånderne. De forstår ikke, hvad de laver. Vi må stoppe dem, før de gør for meget skade!

Lejesvendene er vores ekstra skjold, når et område skal forsvares. Hold dem nær og mind dem om, at et liv hos os giver fred i sind.